AFC Ajax wiki
Advertisement

Tijdens de Fluwelen Revolutie (2010-2013) werden er verschillende onderzoekscommissies opgericht. Deze commissies moesten vooral de breuken tussen Johan Cruijff en het bestuur onderzoeken.

Commissie breuk Cruijff - Bestuur[]

Begin april 2011 werd er een onderzoeks-commissie opgesteld, die het ontstane spanningsveld na de gebeurtenissen rondom de Klankbordgroep Technische Zaken en de clubleiding zou gaan onderzoeken. Tevens moesten ze ook de breuk tussen Cruijff en het bestuur herstellen. De commissie bestaat uit de ereleden Hennie Henrichs en Arie van Os, Ledenraadslid Cees van Oevelen en de voorzitter van de Ledenraad, Rob Been jr., die allemaal tegenstanders waren van de Cruijffianen. [1] De Ledenraad stelde deze commissie echter zonder dat de voetballers in de Ledenraad ervan wisten op. Keje Molenaar was erg boos dat de voetballers in de ledenraad niets van die commissie af wisten en dat er ook geen voetballer in de commissie zat. De Commissie ging onder andere naar Barcelona om met Johan Cruijff te praten. [2] Op 26 april 2011 werd de commissie ontbonden en een voordracht commissie opgericht.

Commissie breuk Cruijff - RvC[]

Op 24 oktober werd er een nieuwe onderzoekscommissie, ook wel de verzoeningscommissie genoemd, aangesteld. De commissie moest de breuk tussen Johan Cruijff en de overige vier RvC-leden onderzoeken en oplossen. Deze commissie bestond uit Hein Blocks, Hennie Henrichs, Keje Molenaar, Cees van Oevelen en Cees Vervoorn. [3]

Zie ook[]

Footnotes[]

Advertisement