AFC Ajax wiki
Advertisement

Nauwkeurige mailchronologie van een oorlog bij Ajax

Van het begin af aan stond de relatie tussen Johan Cruijff en zijn club op springen. Bijgaand verslag is gebaseerd op documenten uit de burelen van Ajax, waar alle contacten, vooral e-mails, minutieus werden gearchiveerd en genotuleerd. Het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hard tegen hard. Keizer, Van den Boog, Blind: wegwezen allemaal. AD Sportwereld maakte een chronologie van een explosie.


3 Januari 2011[]

De ledenraad is bijeen zonder Johan Cruijff. Uit het verslag:

'Het voornemen wordt uitgesproken om drie klankbordgroepen (platforms) in te stellen, waaronder een technisch klankbord. Die groep richt zich op de te kiezen technische structuur, de historisch bepaalde speelstijl en de richting van de jeugdopleiding van Ajax. Er zullen twee gesprekken met Cruijff gevoerd worden. Een door Van den Boog en Coronel om de lucht te klaren. En vervolgens met Van den Boog, Koopmans (zaakwaarnemer Cruijff), Van Basten, Aaron Winter, Piet Keizer en Dennis Bergkamp. Keizer herinnert aan zijn eerder verstuurde bericht dat hij geen onderdeel van deze groep wil uitmaken. Afgesproken wordt dat de technische klankbordgroep aangesteld wordt door de directie en naast Cruijff zal bestaan uit twee of drie ledenraadsleden met een achtergrond als topvoetballer en twee of drie andere voetbalexperts.'

5 Januari[]

E-mail van Koopmans aan Van den Boog.

'Cruijff wil voorzitter zijn van de technische klankbordgroep. Cruijff houdt zich beschikbaar voor een plaats in de raad van commissarissen. Cruijff verzoekt betrokken te worden bij alle beslissingen op technisch vlak. Cruijff heeft ook een mening over en verwachting van de klankbordgroepen cultuur, structuur en financiën. Hij verzoekt om afstemming ook op die gebieden.'

6 Januari[]

E-mail van Van den Boog aan Koopmans.

'De adviezen van de klankbordgroepen zijn belangrijk, maar de directie beslist.'

7 Januari[]

E-mail Koopmans aan Van den Boog.

'Ik wil graag met de betrokkenen om de tafel, er ontstaan grote misverstanden met onnodige gevolgen. Ik wil de hele ledenraad informeren omtrent Cruijffs intenties met de platforms en zijn plaats in de rvc.'

E-mail Coronel aan Koopmans.

'Inspraak van Cruijff moet volgens wettelijke regels. Er is contact over technische zaken tussen Van den Boog en Cruijff, wat na de vakantie van Cruijff in de eerste week van februari zal worden voortgezet.'

E-mail Koopmans aan Coronel.

'Het verschil is te groot tussen de mededelingen van Cruijff en de mail hierover waarin Van den Boog dit overbrengt aan de ledenraad. Ik wil op 8 januari zelf aan de ledenraad overbrengen dat Cruijff voorzitter van het platform wordt en dat hij bereid is een plaats in de rvc te overwegen. Cruijff wil meteen aan de slag, heeft duidelijke ideeën over wat er de komende weken kan gebeuren en wil graag een eerste tussenverslag op het moment dat hij de eerste week van februari weer in Nederland is.'

Een medewerker van Ajax plaatst hier een vraagteken met de tekst: 'Meteen aan de slag maar wel eerst een maand weg?'

10 Januari[]

E-mail Coronel aan Van den Boog, Van Eijden, Krant, Eijken en Haars (rvc).

'Er is op 9 januari een onaangenaam gesprek geweest met Koopmans. Hij (Koopmans) en Cruijff gaan hun rol bij Ajax opeisen. Van den Boog zou de ledenraad onjuist hebben geïnformeerd over de technische commissie. Cruijff wordt voorzitter van het platform en heeft een doorslaggevende stem bij de samenstelling. Benadrukt wordt dat Cruijff lid van de rvc wordt. Koopmans houdt dit buiten de pers belooft hij, maar zegt de heren Geestman en Molenaar wat dit betreft niet in de hand te hebben. Koopmans wil lid worden van de financiële commissie, de huidige leden acht hij incompetent.'

17 Januari[]

E-mail Koopmans aan Van den Boog.

'Cruijff maakt zich zorgen over de gang van zaken bij Ajax. Er zijn keuzes gemaakt en beslissingen genomen zonder zijn advies. Cruijff wil begin februari een gesprek hierover met de directeur.'

4 FEBRUARI[]

E-mail Koopmans aan Coronel.

'Cruijff beveelt zichzelf aan als voorzitter van het technisch platform. Daarnaast draagt hij voor: Van Basten, Boeve, Van den Boog, Keizer en Schoenaker. Op 8 februari zal Cruijff met Van den Boog spreken over technische zaken die speelden tijdens zijn vakantie.'

8 FEBRUARI[]

Letterlijke, staccato notities van een gesprek op 8 februari. 'Op 8-2-2011 kwam de voltallige rvc bijeen met de heer Johan Cruijff in aanwezigheid van de heer Rutger Koopmans, zijn zaakwaarnemer.

Cruijff deed de volgende uitspraken: We moeten focussen op wat er fout gaat. De jeugdopleiding functioneert absoluut niet, slechts 25% is oké. De financiën van Ajax zijn een drama. Vertel me, wie in deze rvc heeft er verstand van voetbal? Ik ben enorm goed in analyseren; en mijn conclusie is: het is een grote klerebende. Ik was de beste speler ter wereld. Jullie drijven mensen van je af. De connectie van jullie met de buitenwereld is nul.'

9 FEBRUARI[]

E-mail Koopmans aan Van den Boog. 'Cruijff heeft die dag uitgebreid gesproken met de overige leden van het technisch platform (Boeve, Schoenaker, Keizer). Cruijff is positief over de ideeën ten aanzien van de jeugdopleiding van een aantal jeugdtrainers (Jonk, Bergkamp, Roy). De belangrijkste spelregel die tussen jou en Johan vanaf nu geldt, is dat er ten aanzien van alle technische zaken (contracten, aankopen, technische staf etc, etc.) 100% overleg en transparantie is tussen jou en hem, en dat Johan altijd tijdig en vooraf op de hoogte wordt gesteld van wat er speelt.'

10 FEBRUARI[]

Er gaat een persbericht uit over de drie klankbordgroepen. 'Technische Zaken' bestaat uit Boeve, Keizer, Schoenaker en Van den Boog. Over de invulling door Cruijff komen vervolggesprekken. Er is een meeting tussen de directie, Koopmans en de technische klankbordgroep. Cruijff is afwezig. Eerste presentatie van plan door Jongkind, looptrainer bij Ajax: 'Op weg naar een georganiseerde chaos'. Van den Boog vraagt aan Jonk en Jongkind waarom het plan niet via de normale weg in de bestaande organisatie is aangekaart.

25 FEBRUARI[]

E-mail Koopmans aan Keizer, Schoenaker, Boeve en Van den Boog. Cruijff stelt daarin dat de adviezen van het technisch platform moeten worden opgevolgd omdat daar meer voetbalkennis is verzameld dan bestuur, directie en rvc ooit bij elkaar kunnen vinden. 'Natuurlijk neemt het platform geen beslissingen, maar daarom zit de directie ook in het platform, zodat we onszelf beschermen tegen het gevaar van niet-uitvoerbare adviezen.'

1 MAART[]

E-mail Keizer aan Koopmans. Hij benadrukt dat hij formeel (nog) niet beschikbaar is voor klankbordgroep, want een aantal zaken zijn voor hem niet duidelijk genoeg. E-mail Koopmans aan Keizer. Hij vindt het jammer dat Keizer zichzelf geen deelnemer aan het technisch platform noemt.

2 Maart[]

Ruben Jongkind is gevraagd een toelichting op de ontwikkelingen te geven en de staande organisatie er in te betrekken. Hij reageert per sms aan Van den Boog.

'Hallo Rik, ben nu op de atletiekbaan dus kon/kan niet bellen. Heb je voicemail beluisterd en contact gehad met Cruijff en Dick, maar alles wat over het technisch platform gaat, en elke beslissing cq actie die het TP neemt loopt via Johan Cruijff en de andere leden. Zo heeft Cruijff mij gezegd. Dus aan jouw verzoek cq vraag kan ik niet voldoen maar zou je dus eerst aan Cruijff en de andere leden moeten voorleggen. Ik ben ook geen onderdeel van het platform maar slechts uitgenodigd om mijn ideeën te delen met het platform. Groetjes, Ruben.'

4 MAART[]

Afspraak tussen Van den Boog, Cruijff en Koopmans. Cruijff tegen Van den Boog: 'Ik beslis en jij mag uitvoeren, de rest snapt er toch niets van.'

E-mail Keizer aan Koopmans, Van den Boog, Boeve, Schoenaker en Geestman. 'Ik zal niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst van het technisch platform vandaag. Gesprekken met Johan hebben mij de indruk gegeven dat mijn interesses en ervaringen en ideeën over de jeugdopleiding niet ergens toe zullen leiden. (...) Ik vind dat achterbakse gedoe niet aanvaardbaar.'

7 MAART[]

E-mail Koopmans aan Van den Boog.

'Johan legt deze week de laatste hand aan een voorstel ten aanzien van de jeugdopleiding. We zijn dan dus ruim voor 1 april klaar en dan kan er op tijd helderheid gegeven worden aan alle trainers et cetera. De kern van het advies zal zijn de omvorming van de organisatie.

Managementrollen (bv. technisch directeur) worden vervangen door een technisch hart, dat gevormd wordt door een aantal mensen. Johan gaf deze driehoek vrijdag in ons gesprek aan: Frank de Boer, Dennis Bergkamp, Wim Jonk. Deze week praten Johan en ik verder met Uri Coronel over de mogelijke positie van Johan in de rvc. Als we die structuur goed invullen is er naar de toekomst toe een permanent klankbord richting jou om te ondersteunen bij het technisch beleid.'

E-mail Van den Boog naar Koopmans. 'Duidelijk is dat het klankbord technische zaken niet over namen gaat, maar richtinggevend is.'

8 Maart[]

Cruijff en Koopmans bezoeken Coronel.

Cruijff wil voorlopig niet in de rvc, eerst moeten de technische zaken geregeld worden. Cruijffs visie, zeggen ze, staat niet ter discussie en wordt ondersteund door iedereen met voetbalkennis binnen Ajax. Cruijff eist 100% uitvoering. Het rapport van Keizer acht Cruijff onbruikbaar, van de veertig punten zijn er misschien vier bruikbaar. Zo niet, dan zal hij zijn macht in de pers gebruiken om 'jullie allemaal' weg te krijgen.

10 Maart[]

Voicemail Johan Cruijff aan Van den Boog.

'He Rik, met Johan Cruijff spreek je. Ik geloof dat je over een half uur ergens een afspraak met Rutger hebt, en Rutger zou je verschillende namen doorgeven, dat je daar naar kijkt en dat je dus het ongeveer doet zoals we zeggen. Het punt is namelijk dat de dingen nog veel slechter zijn dan als ik dacht, een beetje op allerlei manier onderzoek laten plegen en op elk onderdeel, maar het is echt huilen met de pet op, op bijna elk gebied. Dus het is makkelijk dat je die namen, zeg maar, honoreert zoals ze zeggen en die anderen in hun plek zet, dan kunnen we de rest ook op ons gemak doen. Om je een voorbeeld te geven hoe verschrikkelijk belachelijk dat is.

Dat Ajax heeft een aantal technische trainers bij de bovenbouw, dat is vanaf 15 jaar, terwijl de hele wereld weet dat als iemand iets wilt leren op welk gebied dan ook, dat je moet zijn tussen de 10 en de 14, zeg maar 15. 9-14, maar in elk geval die leeftijdsgroep daar heeft Ajax helemaal niemand, dus kan je nagaan wat voor organisatievorm er is gehanteerd al die jaren, die dus op elk gebied mank gaat.

Dus het is helemaal niet vreemd dat er dingen niet functioneren, het is er helemaal niet vreemd dat er ook mensen zoveel tekortkomingen hebben. Maar omdat al dat soort dingen onder, hoe noem je dat, onder de deken te houden dat het allemaal niet uitlekt is het veel beter om al dat soort dingen recht te zetten zonder dat eigenlijk de hele buitenwereld daar idee van heeft en deze zelfde belachelijke situatie komen we tegen bij de scouting, komen we tegen bij de medische staf en ga zo maar door.

Dat je zegt, laten we nou de boel maar regelen zonder niet te veel honden wakker te maken dus ik hoop dat als je Rutger straks ziet dat je meegaand bent met hem en dat je zegt oké ik doe dat en dat, dan kan je volgende week wel later inlichten over allerlei andere dingen die we meegemaakt hebben, want dat wil ik ook niet te veel doorvertellen. Maar het beste is om dat zo te doen, want anders wordt het een grote een hele grote klere bende. En dat is jammer, en dat is Ajax niet waard. Oké.'

15 Maart[]

Bijeenkomst met klankbordgroep. Met Cruijff, Boeve, Van den Boog, Schoenaker, tevens: Koopmans en Slop (notulist). De notulist vat de stelling van de groep-Cruijff samen:

'Ajax-spelers zijn wereldberoemd, maar Ajax staat niet in Europese finales en is al tijden geen kampioen meer. De jeugdopleiding moet naar een model met een technisch geweten onder aanvoering van Jonk, Bergkamp en de Boer. Wie niet mee wil of kan is tegenstander en moet er uit. Het technisch geweten moet nu carte blanche krijgen om de uitvoering in gang te zetten. Compleet uitvoeren van het plan is de enige optie want het heeft de steun van Cruijff. Geen cherry-picking en nu besluiten om over te gaan tot integrale uitvoering want in bestuur, directie en rvc zit toch geen voetbalverstand. De aanpak van de medische staf komt er aan en moet helemaal worden veranderd. Het kan aan deze drie personen (technisch geweten) worden overgelaten want zij moeten er mee werken en zij worden er op afgerekend. De algemeen directeur heeft alleen de lastige taak de tegenstanders te ontslaan. Als er niet wordt meegewerkt ben je aan de beurt want dan keert het netwerk zich tegen je. Een netwerk van specialisten met grote namen, wereldwijd en zo gaat het ook bij Barcelona. Johan heeft daar ook feitelijk de macht. Het gaat niet op de manier van het rapport Coronel waar toch geen uitvoering aan is gegeven. Johan Cruijff gaat hier zelf met zijn Academy de invulling doen.'

18 Maart[]

E-mail Koopmans aan Van den Boog.

'Johan wil, gezien jouw terughoudende reactie op het advies van het Technisch Platform afgelopen dinsdag, aan de Ajax-directie meegeven dat het uitdrukkelijk de taak van de Ajax-directie is om het nieuwe 'technische hart' van Ajax, zijnde Frank de Boer, Dennis Bergkamp en Wim Jonk, aan alle kanten te ondersteunen en rugdekking te geven bij hun taken en activiteiten. Als er dingen zijn die geregeld moeten worden, rondom het technische gebeuren, zoals door jou genoemd tijdens ons overleg op dinsdag jl. dan is de directie ervoor om te zorgen dat dit - ondersteunend aan het 'technisch hart' - geregeld wordt.'

22 Maart[]

E-mail Been aan Coronel. De voorzitter van de ledenraad wil geïnformeerd worden over de voortgang van de drie klankbordgroepen.

'Wellicht dus een bijeenkomst van de ledenraad plannen in de eerste week van april zodat ook duidelijk zal zijn geworden hoe de directie met dit rapport omgaat.'

E-mail Coronel aan Been.

'Aan het einde van de week komt de reactie van Rik en daarmee ook van de rvc. Als JC ervan uitgaat dat zijn aanbevelingen voor 100% worden uitgevoerd, in lijn met zijn mondelinge en schriftelijke orders, dan zou het wel eens een heet weekje kunnen worden. In dat verband denk ik dat wij ook de ledenraad bij elkaar gaan roepen.'

24 Maart[]

Bijeenkomst met RvC, directie en klankbordgroep.

Jeroen Slop notuleert. Rik van den Boog maakt zich zorgen over de personele aansturing van het nieuwe beleid. Die moet in handen van de directie blijven. Cruijff antwoordt met: 'Dan hebben we bonje, waar halen jullie in godsnaam de moed vandaan om een oordeel over dit rapport te hebben. Het is slikken of wegwezen of het wordt een grote vechtpartij.'

Cruijff vindt het, volgens de stukken, bij Ajax 'een grote kolere bende'. 'De knowhow van de leiding is er niet. De afgelopen week met Spartak en ADO is schandalig. Deze directie bepaalt niet wie er mogen blijven. Anders is het bonje: het bestuur gaat niet bepalen wie wel of niet blijft.

De volgende personen moeten er uit volgens de groep rond Cruijff. Liefst de andere ochtend om 8 uur.

  • Jan Olde Riekerink: 'Geen vinger in de pap meer: biedt hem Cape Town of Almere aan. Doet niet wat Johan wil. Ook 3 jaar geleden niet.'
  • Danny Blind: 'Twijfel of hij recht door zee is, geen vertrouwen en geen functie naar tevredenheid uitgevoerd. Compleet gefaald.'

'Daarna kende Cruijff de mensen niet meer en liet hij Jonk/Bergkamp/Jongkind de beoordeling mededelen:

  • Gery Vink: 'Technische kwaliteiten schieten tekort (wie is dit eigenlijk?).'
  • Robin Pronk: 'Voorbeeld van een trainer gericht op alleen team en resultaat. Kan niets goed voor doen, het komt niet aan bij de spelers. En zijn vader deed dat ook nooit.'
  • Casimir Westerveld: 'Vraag het maar aan de ouders en collega trainers, veel te gestructureerd en vast in een team. Niet goed genoeg.'
  • Alex Geenaert: 'Schoolmeester (volgens Dennis).'
  • Edmond Claus: 'Minder geschikt als trainer, kan wel goed coördineren. Alternatief aanbieden.'
  • Heini Otto: 'Kan goed met mensen omgaan. Schiet tekort als trainer, kan goed clinics geven. Alternatief aanbieden.'

Tenslotte wilde Cruijff nog kwijt dat: 'Door hem aangedragen spelers nooit binnengehaald worden. En halfjaar geleden had hij nog een linkshalf aanbevolen, die is er nu nog niet. Na een schorsing hebben Jonk/Bergkamp/Cruijff nog drie kwartier met Van den Boog gepoogd een oplossing te vinden hetgeen niet gelukt is en leidde tot het vertrek van de groep zonder dat deze behoefte had aan een gezamenlijke persmededeling.'

Bron[]

Het bestuur van Ajax zette dit op het internet in de krant Het AD.

Advertisement