AFC Ajax wiki
Advertisement

De Ledenraad bestond uit 24 afgevaardigden van de stemgerechtigde leden die worden gekozen door de ALV. De ledenraad werd in 1963 opgericht. [1] De Ledenraad maakt geen deel uit van het bestuur. De leden van de Ledenraad worden gekozen voor een zittingsduur van drie jaar. De Ledenraad heeft de bevoegdheid om bestuursleden van de vereniging te benoemen, te ontslaan of te schorsen. Omdat de vereniging van Ajax (de Leden) over een groot deel van de aandelen van Ajax beschikt zijn ze ook in staat om de RvC, en daarmee ook de Directie, te ontslaan. Op 22 december 2011 werd de Ledenraad tijdens de ALV ontbonden. Het bestuur en de ledenraad werden samengevoegd tot de Bestuursraad. [2]

Voormalige Leden[]

1rightarrow Zie voor de lijst: Ledenraad leden

Voorzitters[]

Ereleden[]

Leden van verdienste[]

Overleden leden van verdienste[]

Footnotes[]

Advertisement