AFC Ajax wiki
Advertisement

De Bestuursraad is een zevenhoofdige orgaan dat de leiding geeft over de vereniging AFC Ajax. Op 22 december 2011 werd tijdens de AVL de bestuursraad benoemd uit een samenvoeging van het toenmalige Bestuur en de Ledenraad.

Huidige leden (2021)[]

Afdeling Bestuurslid
Voorzitter Frank Eijken
Ruud Haarms
Jan Buskermolen
Marc Stuut
Wendy Nagel
Maarten Oldenhof
Cees van Oevelen

Bestuursraad Henrichs (2011-2019)[]

De eerste Bestuursraad werd op 22 december 2011 tijdens de AVL opgericht uit een samenvoeging van het toenmalige Bestuur en de Ledenraad. Dit was onderdeel van de Fluwelen Revolutie (2010-2013) waar AFC Ajax toen midden inzat. Hennie Henrichs (voorzitter), Tonnie Bruins Slot, Jan Buskermolen, Dick Schoenaker en Cees Vervoorn werden benoemd tot leden. Er moesten echter nog twee leden worden gekozen. Maarten Oldenhof en Ronald Pieloor werden op 20 maart 2012 benoemd. [1]

In 2019 begon de bestuursraad van Hennie Henrichs met gefaseerd aftreden omdat bestuursleden maximaal 9 jaar in functie mogen zijn. Eerst traden Ronald Pieloor en Cees Vervoorn af. Zij werden vervangen door Cees van Oevelen en Wendy Nagel. Vanaf 2020 worden de andere leden met uitzondering van Ruud Haarms ook gefaseerd vervangen (Ruud Haarms verving Tonnie Bruins Slot al in 2018). Voorzitter Hennie Henrichs vertrok begin 2020 en werd vervangen door Frank Eijken die de bestuursraad en dus de vereniging sindsdien leidt. In de zomer van 2020 werd Dick schoenaker vervangen door Marc Stuut. Daardoor zijn er nu nog twee leden van de oude Henrichs bestuursraad over: Jan Buskermolen en Maarten Oldenhof.

Footnotes[]

https://www.ajax.nl/streams/actueel/wijzigingen-bestuursraad.htm

Advertisement