AFC Ajax wiki
Advertisement

De Bestuursraad is het orgaan dat de leiding geeft over de vereniging AFC Ajax. Op 22 december 2011 werd tijdens de AVL de bestuursraad benoemd uit een samenvoeging van het toenmalige Bestuur en de Ledenraad.

Huidige leden (2023)[]

Afdeling Bestuurslid
Voorzitter Ernst Boekhorst
Pim van Dord
John Busink
Marjon Eijlers
Giovanni Fränkel
Sirik Goeman
René Zegerius

Bestuursraad Boekhorst (2023-nu)[]

Op 20 september 2023 werd een volledig nieuwe bestuursraad benoemd. Zeven man werden meteen officieel lid (zie tabel hierboven). Edo Ophof en Christian Visser werden eerst als adviseurs benoemd en worden later toegevoegd aan de bestuursraad. Die dan 9 man bedraagt. Hier is eerst een statutenwijziging voor nodig. De nieuwe bestuursraad werd benoemd in een onrustige periode binnen Ajax. In de eerste twee weken werd RVC voorzitter Pier Eringa verzocht te vertrekken en werd Jan van Halst verzocht niet terug te keren in de RVC als hij vervangen wordt door Alex Kroes in de functie Algemeen directeur op 15 maart 2024.

Bestuursraad Eijken (2020-2023)[]

Nadat de bestuursraad van Henrichs volledig was afgetreden in de zomer van 2021 was dit de samenstelling. Dit bleef zo tot november 2022 toen Cees van Oevelen de bestuursraad verliet omdat hij tot de Raad van Commissarissen toetrad. In April 2023 brak er onrust uit over het besluit van de bestuursraad om de leden van de RVC te belonen. De stemming was 4-2 in het voordeel van belonen. De twee tegenstemmers Ruud Haarms en Mike Harman traden daarop af. Op 24 mei 2023 in een algemene ledenvergadering trad de rest van de bestuursraad ook af door gebrek aan vertrouwen in het gevoerde beleid vanuit de leden. In de zomer van 2023 werd een nieuwe bestuursraad benoemd.

Bestuursraad Henrichs (2011-2019)[]

De eerste Bestuursraad werd op 22 december 2011 tijdens de AVL opgericht uit een samenvoeging van het toenmalige Bestuur en de Ledenraad. Dit was onderdeel van de Fluwelen Revolutie (2010-2013) waar AFC Ajax toen midden inzat. Hennie Henrichs (voorzitter), Tonnie Bruins Slot, Jan Buskermolen, Dick Schoenaker en Cees Vervoorn werden benoemd tot leden. Er moesten echter nog twee leden worden gekozen. Maarten Oldenhof en Ronald Pieloor werden op 20 maart 2012 benoemd. [1]

In 2019 begon de bestuursraad van Hennie Henrichs met gefaseerd aftreden omdat bestuursleden maximaal 9 jaar in functie mogen zijn. Eerst traden Ronald Pieloor en Cees Vervoorn af. Zij werden vervangen door Cees van Oevelen en Wendy Nagel. Vanaf 2020 worden de andere leden met uitzondering van Ruud Haarms ook gefaseerd vervangen (Ruud Haarms verving Tonnie Bruins Slot al in 2018). Voorzitter Hennie Henrichs vertrok begin 2020 en werd vervangen door Frank Eijken die de bestuursraad en dus de vereniging sindsdien leidt. In de zomer van 2020 werd Dick schoenaker vervangen door Marc Stuut. Jan Buskermolen en Maarten Oldenhof werden in augustus 2021 vervangen door Mike Harman en Sander Mallie.

Footnotes[]

https://www.ajax.nl/streams/actueel/wijzigingen-bestuursraad.htm

Advertisement